Geen akkoord over de gegarandeerde dienstverlening

Woensdag 14 december 2016 — Ondanks de ruimte die de Regering gelaten heeft aan de sociale partners bij de Belgische spoorwegen om een voorstel uit te werken inzake een gegarandeerde dienstverlening, is vandaag tijdens het Sturingscomité gebleken dat een akkoord hierover niet mogelijk is.

Ultiem overleg

Tijdens het ultieme overleg heeft de Directie kennis genomen van de standpunten van de syndicale organisaties en hun bezwaren tegen de inbedding van een gegarandeerde dienstverlening in de sociale dialoog.

Geen afbreuk aan het stakingsrecht

HR Rail herinnert eraan dat sinds 01 april 2015 hierover op regelmatige basis overleg plaatsvond met de syndicale organisaties. Het voorstel dat vandaag besproken werd hield rekening met de bekommernissen van de syndicale organisaties om geen afbreuk te doen aan het stakingsrecht.

In het voorstel van HR Rail wordt de sociale dialoog in een eerste onderhandelingsfase alle kansen gegeven om tot een oplossing te komen. Daarna, in de tweede onderhandelingsfase, wordt de mogelijkheid voorzien om de syndicale organisaties mee te laten werken om een onvermijdbare stakingsbeweging evenwichtig en maatschappelijk verantwoord te laten verlopen. Pas na deze tweede onderhandelingsfase en rekening houdend met het resultaat ervan, zullen NMBS en Infrabel de nodige stappen zetten om een gegarandeerde dienstverlening te organiseren door een beroep te doen op vrijwilligheid en waarbij in functie van deze bereidwilligheid tot werken één van de vier vervoersscenario’s wordt opgestart.

Wetgevend initiatief

Hoewel de vennootschappen van de Belgische spoorwegen alles in het werk gesteld hebben om tegemoet te komen aan de vraag van de Regering en via het sociaal overleg een evenwichtig akkoord te bereiken, is gebleken dat een akkoord niet mogelijk is voor 31 december 2016.