PERSBERICHT

Stakingsaanzegging

Donderdag 28 juni 2018 — Op 27 juni 2018 heeft de onafhankelijke vakbond voor spoorwegpersoneel (OVS) een stakingsaanzegging ingediend voor een nationale staking van 48 u voor het personeel van de filière treinbesturing behorende tot de directie Transport van de NMBS.

 

De stakingsaanzegging dekt de periode van 10 juli 2018 van 03u00 tot 12 juli om 03u00.

De betrokken vakbond gaat niet akkoord met de voorstellen tot herwaardering van het treinbesturingspersoneel.

Een verzoeningsvergadering is voorzien op dinsdag 03 juli.